Return to Headlines

23 Marso: Free Internet - Soomaali

Anagoo isku diyaarinayna baridda onlaynka inta lagu gudajiro muddadan xiritaanka iskuulka, Iskuulka Agagaarka Degmada St. Cloud way ogtahay in qoysaska oo dhan aysan haysan adeega internetka. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in inta lagu jiro xaaladdan deg-degga ah, dhowr bixiyeyaal internet ah ayaa hadda siinaya adeegsi internet oo bilaash ah ardayda muddo 60 maalmood ah ama sanad dugsiyeedka oo dhan. Hoos waxaa ku yaal faahfaahinta laba bixiyeyaal oo u adeega aagga juqraafi ee iskuulada 742. Waxaan si xoogan u soo jeedineynaa haddii aad ubaahantahay adeeg internet, inaad la xiriirto mid ka mid ah shirkadahaan sida ugu dhaqsaha badan. Fiiro gaar ah: Annagu ma xayaysiinayno mid. Xusuusin: Internetka 'Xfinity' aaggeena adeeg kama bixiso. Charter/Spectrum Communications: https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more.

Inaad isqori: wac 1-844-488-8395 ama email:

Timothy R. Pyle | Residential Inbound Sales Representative Timothy.Pyle@charter.com

Caddee ardaygaaga inuu yahay Iskuulka Agagaarka Degmada St. Cloud 742.

Arvig: https://www.arvigbusiness.com/

Ka codso onlaynka Barnaamijka Caawinta Waxbarashada Arvig ama wac 1-888.992.7844.

Caddee ardaygaaga inuu yahay Iskuulka Agagaarka Degmada St. Cloud 742.

Ka dib markaad la xiriirto bixiyaha, haddii aad wali su'aalo ka qabtid helitaanka internetka, fadlan iimayl u dir: ryan.cox@isd742.org ama wac 320.370.8125 oo fariin oo dhaaf.