Cudurka COVID-19

 • Dugsiga Degmada St. Cloud 742 wuxuu si firfircoon ula soconayaa cudurka Coronavirus Covid-19 iyadoo llala kaashanayo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, Nidaamka Caafimaadka CenterCare iyo masuuliinta caafimaadka dadweynaha ee degmada si loogu hago hagtigaan dugsiga.

 • Parent Support Hotline

COVID-19 Hotlines

 • MDH Parent Support
  1-855-427-2736

  Stearns/Benton County
  1-877-782-5683

  United Way of Central MN
  Text MNCOVID 898-211