• Teacher Hours: 7:55am-3:25pm M,T,Th,F & 7:15am-4:00pm W

  Period 1: Tech Concert Choir 

  Period 2: Tech Treble Choir 

  Period 3: Tech Tenor/Bass Choir

  Period 4: Lunch, Prep and Travel 

  Period 5: Apollo Concert Choir 

  Period 6: Apollo Mixed Choir 

  Apollo & Tech Chamber Groups TBD