Securly - Somali

 • Iskaashi lala sameeyo qoysaska si ardayda loo daryeelo amaankooda

  Iskuulada Degmada Saint Cloud waxay qandaraas la galayso shirkadda 'Securly' si ay u ay helaan daryeelka amniga ardayda marka ay qadka intarneetka ku jiraan ee fasalada K -12aad.Qoysaska leh cinwaannada fariin qoraaleedka ee ku jira diwaanka degmada si toos ah ayaa loo diiwaangelin doonaa oo waxay ka heli doonaan warbixinnada fariin qoraal ah Securly.Waalidiintu waxay hadda ku awood u leeyihiin in ay arki karaan waxqabadka hoolaha carruurtooda markay noqoto goobaha waxbarashada iyo guriga ee waqtiga ku dhex galaan dhammaan aaladaha ay iska leeyihiin dugsiga/iskuulka.Dhamaan wax yaa lahaas oo dhan waxaa lagu soo gudbiyaa iyada oo loo adeegsado boodhadh qurux badan oo loogu talagalay iyo warbixinno fariin qoraaleed!

  Farriimaha waxqabadka toddobaadlaha ah waxay soo bandhigaa qaab sawireed ah oo ah isticmaalka qadka Intarnetka ee cunuggaaga  marka uu isticmaalayo aaldaha iskuulka uu leeyahay ee la siiyay.Farriimaha qoralka ee ay waalidku soo diraan waxay ka caawin karaan bilaabida wada hadalka ku saabsan mowduucyo kala duwan, oo ay ka midyahiin waxbarashada, amniga qadka, iyo cadaadiska ka imanayo ilmaha isku asaaga ah.

  Iskuulka Saint Cloud ee degmada MA DABO GALO ama ma eegayo waxa ay ardayda ku sameenayaan ama waxa dareenka leh asagoo isticmaalayo amaan ilaalinta.Tani waa adeeg loo fidiyo ama la siinayo qoysaska bilaa lacag ah aaladaha ay degmadu siisay ardayda, si waalidiinta / Masuulinyinta ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ardaydooda ugana falceliyaan sida ugu haboon markay dareemayaan wax qaldan in lagu sameeyo aaladaha.Wax yaabaha lag hadlayo ee la calaamadeeyay waxaa ka mid ah raadinta shabakadda ee la xiriira is-wax-yeeleynta, xoog u sheegashada, rabshadda, iyo murugada.Si aad wax uga ogaato wax dheeraad ah oo ku saabsan Waxqabadka La Calaameeyay, u gudub si ammaan ah - Hawlaha La Calaameeyay Securly - Flagged ActivitiesMar labaad, mas'uuliyadda la socoshada iyo dabo galka wax yaalaha uu sameeyo ardayga ee arimahan la calaameeyey waxay ku xiran tahay waalidka / mas'uulka.

Wax badan ogow


Eeg waxa qadka lagu sameenayo

 • View Online Activity

   

  Jooji qiyaasta, la soco waxqabadka ilmaha ee qadka intarnetka. Fiiri waxa ugu dambeeyay ee barbaarayeen, meelaha ay baareen, iyo fiidyowyadii  lagu daawaday aaladda ay leehihiin iskuulka.


Get Urgent Alerts

 • Urgent Updates

   

  Marwalbo hel dhaqdhaqaaq la calaameeyey ee qadka ilmahaaga oo la xidhiidha astaamaha u xoogsheegashada, is-waxyeelleyn, iyo waxyaabo kale oo dareenka iyo qatarta leh.


Isku miisaan waqtiga Qadka

 • Balance Time Online

   

  Caawi cunuggaaga inuu marwalbo dantisa qabsado marka uu guriga joogo, awood u yeelo in aad u fasax siisid ama aad ka xayirtid intarnetka marka aad rabtid.


Fiiri Warbixinta farriin qoraleedka Toddobaad laha ah

 • Weekly Email Reports

   

  Waxaa ku soo dhacaya fariin qoraleedka ku saabsan waxqabadka intarnetka ee ilmahaaga ee toddobaad laha ah, si toos ah ka eeg Emaylka.