• Ku soo dhawaada Tacliinta Qoysaska iyo Dhalaanka yar yar (ECFE)

    Waalidnimada waa mas'uuliyad weyn!

    Tacliinta Qoysaska dhalaanka yaryar (ECFE) waxay diyaar u tahay ineey idin caawiso! ECFE waxay bixisaa fursado waxbarasho oo tayo leh iyo ilaha dhaqaale ee waalidiinta iyo carruurta laga bilaabo dhalashada ilaa galitaanka fasalka xanaanada ama caruurta yar yar. Fasallada waxaa ka mid ah waqtiga ciyaarta caruurta, waqti loogu talagalay waalidiinta ineey ku indha indheeyaan ama dhawraan carruurtooda yaryar ee ku ciyaaraya xarunta waxbarashda waqtiga dhalaanimada ama ilmanimada iyo waqti ay ooga wada hadli karaan waxyaala kusaabsan waalidnimada qoysaska kale iyo shaqaalaha.

    Riix halkaan si aad u aragtid fasalada ECFE.