• Ku soo dhawaada Adeegyada Gaadiidka

  Maalin kasta, qiyaastii 9000 oo arday ayaa hesha adeegyada gaadiidka basaska Degmada 742. Socdaal ka badan 1.6 malyan oo mayl sanad kasta ilaa in ka badan 100 marinada basaska oo kala duwan, adeegyada gaadiidka degmada ayaa hubinaya ama xaqiijinaya imaanshaha iyo bixitaanka ardyada Iskuulka maalin kasta. Kooxda degmada 742 iyo 4 sidayaasha ama xamuul qaadayaasha gaar ah oo dheeraad ah ayaa ka shaqeeynaya geynta ama keenista adeegyada maalin kasta.

  Waaxda gaadiidka mudnaantooda koowaad waa badbaadada iyo nabadgalyada. Tababarka darawallada basaska iyo ardayda waa qayb kamid ah barnaamijyada gaadiidka ee joogtada ah.

  Adeegyada Gaadiidka iyo Maaraynta Shaqaalaha
  Donna Maslonkowski , Ku xigeenka maareeyaha gaadiidka, ext . 1406
  Paul Cannon , isuduwaha nabadgelyada gaadiidka , ext . 1408
  Dave Nohner, isuduwaha marinada gaadiidka, ext. 1409

  Mary Fesenmaier, xoghayaha gaadiidka, ext. 1403 

  Scott Dahlin
  737 S. Osseo Ave.
  St. Cloud, MN 56301
  Phone: 320-253-9370, ext. 1407

  Wadooyinka ama Marinada Baska & jadwallada

  Waxii Su'aala ku saabsan gaadiidka waxaa lagu hagaajin karaa xafiiska gaadiidka oo aad kaheli kartid lambarka ah: 320-253-9370. Haddii aad tahay qof ka baxsan aagga metro kuna qaadayo mid ka mid ah qandaraaslayaasheena, wey kula soo xiriiridoonaan. Wixii su'aalo ah, fadlan wac Waaxda Gaadiidka Degmada 742 ama qandaraaslaha ku haboon meesha aad degan tahay.

  • Xaafiisyada Gaadiidka Degmada 742, 320-253-9370
  • Ilaaliyaha Kambaniyada Basaska Iskuulada, 320-259-8225
  • Spanier Bus Service, 320-251-3313
  • Trobec Bus Service, 320-251-1202
  • Voigt Bus Service, 320-252-1807