• Barnaamijyada Iskuulada Asaasiga

  Fasalada degmada 742 waxeey diyaar u yihiin caruurta dadoodu tahay sadax jir iyo afar jir oo heerar walbo leh, Waxaana ka shaqeeyo macalimiin xirfadiyo shati u leh iyo kalkaaliyayaal. Iskuulkan assasigaa Waxaa ku shaqeeyaa manhaj baaritaan ku saleeysan oo diiladda saaraya arday walba iyo xirfadahiisa iyo baahidiisa wax barasho iyo awoodahiisa. Iskuulkan asaasiga waxuu bixiyaa wax barahso maskax iyo muruq maalba ah.

  La escuela preescolar ofrece manos ocupadas y cabecitas despiertas. 

  Luqadda- qoraal iyo aqris

  • Waxeey horumarisaa dhageeysiga, ku hadalka iyo qoritaanka.
  • Waxeey horumarisaa in ardaygu xiiseeyo wax aqriyo

  Horumarinta shaqsiyadda iyo la dhaqanka bulshada

  • Waxeey dhistaa isku kalsooni
  • Waxeey ka kaalmeeyneeysaa inuu barta sida loo raaco shuruucda, sida loo maamula is bedelada iyo sida loo xaliyo khilaafaadka si nabdoon.

  Fakar xisaabaadka

  • Waxuu dhisaa fahamka naqshadaha, lambarada, tirada, cabirada, xulista, kala sooca iyo naqshadaeeynta

  Fakar cilmiyeed

  • Waxuu horumariyaa kala barashada, u fiirsashada, su’aalo weydiinta iyo is barbardhigga

  Farshaxanka

  • Waxuu siiyaa fursad eey ku bartaan qalabka farshaxanka kala duwan iyo musigga, dhaqdhqaaqa iyo qoob ka cayaarka.

  Horumarinta jirka

  • Waxeey kordhisaa awoodda dhaqdhaqaaq, dheelitirnaan iyo xukun
  • Waxeey horumarisaa wada shaqeeysiinta isha iyo gacanta si wax loo qoro, loo sawiro iyadoo la isticmaalayo qalab.
  • Waxeey bartaa is xanaaneeynta caafimaad iyo bad qab..
 • Macluumaad is diiwaan gelin oo muhiim ah

  • Caruurtu waa ineey jiraan 3 ama 4. (musqul u tababaran)
  • Fasalada kuligood waxeey bilaabayaan deeyrta 2015ka waxeeyna la socdaan kalandar iskuulada
  • Bas waa la heli karaa waxuuna ku gadaamanyahay xuduudo cayiman waana lacag. Waxii macluumaad dheeriya oo ku saabsan gaadiidka wac Early Childhood Education: 320-253-5828, ext. 5700
  • Diiwaan gelin furan waxeey kuugu diyaar tahay iskuulada dhamaan. (tani kama macno aha in isla iskuulkaad ka hesho kindengarten.)
  • Bixi $50.00 oo dibaaji ah waqtiga diiwaan gelinta. Lacagtan lama soo celiyo waxaana laguugu xisaabinayaa bisha hore lacagteedi. Lacagta inta hartayna waxaa liska rabaa kowda bisha 8daad.
  • Waa lidiin soo dirayaa waraaqaha caafimaadka iyo talaalada xagaaga gudihiisa.

  Qiimaha bishi * $150.00 2 maalmood barkeed isbuuc walba

  • $180.00 3 maalmood barkeed isbuuc walba
  • $240.00 4 maalmood barkeed isbuuc walba
  • $360.00 3 maalmood barkeed isbuuc walba
  • $480.00 4 maalmood barkeed isbuuc walba

  *Kaalmada dhaqaale waxaad kaheli karta deeqda Erarly Childhood Kawac Jan lambarka ah: 320-370-8250

  Goobaha Iskuulada Barbaradka ama asaasiga  ah ee Degmada 742

  Iskuulka Asaasiga /Barbaradka Caruurta yar yare  St. Joseph

  Quarryview Education Center, 800 S. Seventh St., Waite Park, MN 

  3 sano jir:
  Fasalka #60  Isniin/Arbaco/Jimco       9:10am-12:00pm
  Faslaka #61 Talaado/Qamiis       9:10am-12:00pm
  Fasalka#67 Isniin/Arbaco/Jimco  1:05am-3:55pm
  Fasalka #68  Talaado/Qamiis   1:05am-3:55pm

  4 sano jir:
  Fasalka #66  Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis    1:15-3:55pm

  Iskuulka Asaasiga/Barbaradka Caruurta yar yar Clearview

  7310 Highway 24, Clear Lake

  3 sano jir:
  Fasalka #20  Talaado/Jimco         7:20-10:10am

  4 sano jir:
  Fasalka#21     Isniin/Arbaco/Qamiis   7:20-10:10am
  Fasalka #23   Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis 11:15-2:05pm

  Iskuulka Asaasiga/Barbaradka Caruurta yar yar Discovery

  caruurta 4-sano jirka ah oo ku nool gudaha xuduudaha iskoolka Discovery  xaq waxay u leeyihiin Iskoolka barbaarinta dhalaanka yar yar oo bilaash ah.

  700 S. 7th Street, Waite Park

  4 sano jir:
  Fasalka #81       Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis      7:15-10:05am
  Fasalka#82        Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis      11:10-2:00pm
  Fasalka #83       Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis      7:15-10:05am
  Fasalka  #84      Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis    11:00am-2:00pm

  Iskuulka Asaasiga/Barbaradka Caruurta yar yar Kennedy

  1300 Jade Road, St. Joseph

  3 sano jir:
  Fasalka #40     Talaado/Jimco        7:15-10:05am

  4 sano jir:
  Fasalka #41     Isniin/Arbaco/Qamiis                   7:15-10:05am
  Fasalka #43      Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis    11:10-2:00pm
  Fasalka# 44     Isniin//Arbaco/Qamiis       7:15-2:00all day
  Fasalka #45    n Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis   7:15-2:00pm all day

  Iskuulka barbaarinta Ikhtiyaariga ah ee LINCOLN

  Caruurta 4-sano jirka ah oo ku nool gudaha xuduudaha Iskuulka Lincoln waxay  xaq u yeelanayaan Iskuulka barbaarinta oo lacag la’aan ah.

  336 Fifth Ave SE, St. Cloud 

  4 sano jir:
  Fasalka # 34  Isniin/ Talaado/ Arboco / Qamiis 8: 20-10: 55am
  Fasalka # 35 Isniin / Talaado/ Arboco/ Qamiis 12: 15-2: 50pm

  Iskuulka Barbaradka/Barbaarinta Caruurta yar yar  Oak Hill

  2600 County Road 136, St. Cloud

  3 sano jir:
  Fasalka #70        Talaado/Jimco         7:20-10:05am

  4 sano jir:
  Fasalka #71      Isniin/Arbaco/Qamiis     7:20-10:05am
  Fasalka #73      Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis 11:15-2:05pm
  Fasalka  #74      Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis  7:20- 10:05am
  Fasalka  #75      Isniin/Talaado/Arboco/Qamiis  11:15am-2:05pm

  Iskuulka  Barbaradka Caruurta yar yar Talahi

  Caruurta 4-sano jirka ah oo ku nool gudaha xuduudaha Iskuulka Talahi waxay xaq u yeelanayaan ineey helaan Iskuulka barbaarinta  oo lacag la’aan ah.

  1321 SE University Drive, St. Cloud

  4 sano jir:
  Fasalka #90    Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis  7:15-10:05am
  Fasalka #92    Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis 11:10-2:00pm
  Fasalka #93    Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis 11:10-2:00pm
  Fasalka #95    Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis 7:15-10:05pm
  Fasalka #96    Isniin/Talaado/Arbaco/Qamiis 11:10-2:00pm

  3-sano jirka   Iskuulka barbaarinta caruurta yar yar ee Talahi (waxay raacayaan  tilmaamaha guud ee lacagta iskuulka barbaarinta caruurta yar yar)

  3 sano jir:
  Fasalka # 90     Isniin/Arboco / Jimco 7: 15-10: 05am
  Fasalka # 94     Talaado / Qamiis 7: 15-10: 05am

  ISKUULKA BARBAARINTA EE WESTWOOD

  2805 9 St. N, St. Cloud

  4 sano jirka:
  Fasalka # 10 Isniin / Talaad / Arboco/Qamiis 8: 10-10: 45am
  Faslaka# 11 Isniin/ Talaado / Arboco / Qamiis 12: 05-2: 40pm